Budowa  Autostrady  A1  -   odcinek Bełk - Świerklany
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.gddkia.gov.pl
http://www.dts-sa.pl
Logo Integral Sp. z o.o.
http://trakt.pl
http://transwar.com/
pellet din plus
http://www.strabag.pl/
http://www.heilit-woerner.com/

podnosniki-wroclaw.com.pl

Biuro Budowy A1
Bełk - ŚwierklanyAdministrator strony
Bełk - Świerklanystronę odwiedziło osób:

Liczniki
Dane ogólne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.


Projekt Funduszu Spójności nr:
Koszty kwalifikowane:
Udział Funduszu Spójności:
Lata realizacji projektu:
Data końcowa (koniec wydatków kwalifikowanych):

2006/PL/16/C/PT/001
339 941 906 €
66% kosztów kwalifikowanych (224 361 658 €)
2006 - 2010 ( w tym realizacja robót 2007-2010)
31.12.2010


Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59; 00-848 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88
e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl


Kierownik Projektu:

mgr inż. Sylwester KASPEREK
GDDKiA Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5; 40-017 Katowice
tel. +48 32 25 51 645
e-mail:skasperek@katowice.gddkia.gov.pl


Inżynier Kontraktu:

Konsorcjum:
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. - lider
Integral Sp. z o.o. - partner

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
ul. Mieszka I nr 10; 40-877 Katowice
tel.  +48 32 250 27 94; +48 32 250 24 93
faks +48 32 250 12 30
e-mail: sekretariat@dts-sa.pl

Integral Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1 pawilon E; 40-467 Katowice
tel.  +48 32 209 75 58, +48 32 206 66 49
tel./faks +48 32 256 40 52
e-mail: integral.katowice@wp.pl

Biuro Nadzoru Budowy  
ul. Kasztanowa 11; 44-240 Żory-Rowień
tel. + 48 32 435 50 15; + 48 32 435 50 13
fax. + 48 32 435 50 12
e-mail: biuro@belk-swierklany.pl


Projektant:

Konsorcjum:
Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego, "TRAKT" - lider
Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.- partner

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "TRAKT"
ul. Jesionowa 15; 40-159 Katowice
tel.  +48 32 228 12 70
faks +48 32 220 70 04
e-mail: trakt@trakt.pl

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
ul. Koniczynowa 11; 03-612 Warszawa
tel.  +48 22 832 29 15
faks +48 22 832 29 13
e-mail: transwar@transwar.com


Wykonawca Robót Budowlanych:

Konsorcjum:
STRABAG Sp. z o.o. - lider
HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o.- partner

STRABAG Sp. z o.o.
ul.Brechta 7; 03-472 Warszawa
tel.  +48 22 451 38 00
faks +48 22 451 38 01
e-mail: pl_office.strabag@strabag.com

HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o.
ul.Sudecka 98; 53-129 Wrocław
tel.  +48 71 369 00 00

Biuro Budowy  
ul. Tęczowa 4; 44-240 Żory-Rowień
tel. + 48 32 77 96 300
fax. + 48 32 77 96 301


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Fundusz Spójności | Unia Europejska  
© 2008 Mirosław Staszyk dla DTŚ S.A.